[Obrázek loga společnosti]

Nahoru

 

Dodavatelská verze
Projekční verze
Aktualizace
Mikroverze
Slevy

 

Přehled verzí CELEKTRO.

Dodavatelská verze

Dodavatelská verze kromě stanovení ceny zakázky (rozpočtu) umožňuje uživateli v návaznosti na rozpočet objednat materiál, sestavit návrh obchodní smlouvy, zakázku fakturovat včetně dílčí fakturace, doložené soupisem provedených prací.

Projekční verze

Projekční verze narozdíl od dodavatelské umožňuje pouze stanovení ceny (rozpočtu).

Aktualizace

Aktualizace programu ze strany distributora poskytuje uživatelům výsledky průběžného vývoje a údržby dat, buď čtvrtletně na základě dodatku smlouvy, nebo dle dohody.

Mikroverze

Na základě dohody je možné připravit cenově výhodnou verzi dle speciálních požadavků, např. mikroverze (využití zejména firemních cen), verze pro ocenění rozvaděčů.

Slevy

 

 

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@celektro.cz.