Rozpočty elektro - Oborový ceník silnoproudu. Úplná příprava montáže od nabídkové ceny k faktuře.

Program CELEKTRO

Program CELEKTRO je určen pro stanovení úplné ceny elektromontážní zakázky. V návaznosti na cenu umožňuje ekonomický rozbor, přípravu montáže a fakturaci.

CELEKTRO pokrývá potřeby investora, projektanta, vyššího dodavatele stavby a dodavatele elektromontáží při zadání, výběrovém řízení a vlastní realizaci zakázky.

Hlavní předností programu CELEKTRO jsou rychlejší práce, jistota seriozního výsledku a minimální nároky na obsluhu.

Tyto optimální parametry zajišťuje:

  • přehledné menu s operativním vstupem do předchozích úrovní
  • důsledné programové zpracování odborných a logických vazeb
  • rozsáhlé ceníky materiálu s vazbou na konkrétní dodavatele

CELEKTRO oceňuje elektromontáže, nátěry, zemní + stavební práce a rozvaděče.

Základem pro určení ceny jsou položky materiálu převzaté z ceníků velkých dodavatelů. Montáže se oceňují podle aktualizovaných ceníků řady M, S  a revizí. S podporou autora je možno doplnit a využívat libovolný materiálový i výkonový ceník.

Vysoce účinným nástrojem programu je klíčový výběr, umožňující po výběru nebo zadání základních parametrů získat hromadný výstup položek. Novou kvalitu představuje přímá aktualizace položek klíčového materiálu cenami zvolené firmy.

CELEKTRO poskytuje uživateli pohodlí a dokonalý přehled o stavu otevřené zakázky. Položky lze operativně měnit při jejich vypsání, jednotkové ceny lze hromadně korigovat, datové soubory lze doplňovat a měnit. Všechny obvyklé typy soupisů poskytuje program buď přimo nebo v připravených exportech do programu Microsoft Excel.

Program vychází z databáze REDAP, zaměřené na racionální práci s daty pod obvyklými operačními systémy. V praxi nejčastěji v okně Windows.